Welkom op de Montessorischool Capelle

Ons streven is dat de Montessorischool Capelle een veilige, uitnodigende en inspirerende omgeving is voor ieder kind. Onze kinderen ontwikkelen zich bij ons tot zelfstandige individuen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

 “Door het kind naar een nieuwe wereld" 

 

Maria Montessori (1870-1952)

Hier staan wij voor