Ziekmelding en verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, geef dit dan telefonisch door tussen 8.00 en 8.20 uur via het algemene nummer (010 - 284 74 84). Indien er niet opgenomen wordt, kunt u een boodschap inspreken. Wij weten dan waar het kind is. Wanneer een kind niet ziekgemeld is, maar toch afwezig, nemen wij contact met u op. Wilt u bezoeken aan tandartsen en deskundigen a.u.b. zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen?

Ziekmeldingen voor de locatie Lijstersingel mogen wel via Parro worden gemeld.

Verlof

Kinderen kunnen in bijzondere gevallen verlof krijgen. Voor het toekennen van dit verlof houdt de school zich streng aan de regels die zijn vastgelegd in de leerplichtwet. Verlof voor vakanties wordt in principe niet toegekend. Alleen als u kunt aantonen middels een bijlage dat er in geen enkele vakantie een mogelijkheid is geweest om op vakantie te gaan, kan een uitzondering worden gemaakt. Verlof kunt u aanvragen met een verlofformulier dat verkrijgbaar is bij de directie of administratie