Oudercommissie (OC)

Educatief partnerschap is een actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. De school maakt altijd dankbaar gebruik van de medewerking en hulp van ouders. Tijdens het schooljaar zal regelmatig een beroep op hun medewerking worden gedaan. Zonder hun hulp is het onmogelijk het grote scala aan activiteiten te kunnen organiseren. Klassenouders coördineren de hulp van ouders op groepsniveau. De oudercommissie bedenkt samen met school activiteiten, zet zich in tijdens activiteiten en coördineert de ouderhulp op schoolniveau. De ouderbetrokkenheid wordt door school als zeer waardevol ervaren. 

Leden oudercommissie: 

Romina Kok-Contreras
Milou v d Berg
Yvonne den Boer
Martina Nicoletti-Luijpen
Marlies van Veen
Cherryl Congo Lowango
Geliza Nicolaas