Het Schoolondersteuningsplan (SOP)

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit en dat het kind naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit als gevolg van een verhuizing, maar het kan ook zijn dat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft.   

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is hieronder te vinden en ligt ter inzage bij de directie van de school.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Montessorischool Capelle  2023-2024

Passend onderwijs

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig. En soms past een andere school in de regio beter. Eén ding is zeker: elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet (zoveel mogelijk) in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.    

In onze regio werken alle scholen en schoolbesturen samen om passend onderwijs te bieden. Dit doen we in een stichting: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over de basisondersteuning die elke school biedt en over extra ondersteuning. 

 

Op de website www.aandenijssel.nl vindt u veel informatie over en van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld: 

 

Ouder- en jeugdfunctionaris 
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel heeft ook een onafhankelijke ouder- en jeugdfunctionaris die ouders/verzorgers en leerlingen ondersteunt bij vragen. U kunt de ouder- en jeugdfunctionaris bereiken door te mailen naar 

ilse.loewenthal@meerotterdam.nl