Ouderportaal

Onze visie

Om kinderen een goede basis mee te geven biedt onze school leerlingen en hun ouders/verzorgers een veilige sfeer waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. In onze school staat het kind centraal om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, rekening houdend met zijn individuele kwaliteiten, zelfbeeld, motivatie, motorische en creatieve ontwikkeling. De thuissituatie is hierbij ook van belang. Lees meer over onze visie in de schoolgids.

Ons beleid

Als Montessorischool creëeren wij een geborgen sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, ongeacht hun capaciteiten en culturele achtergrond. Wij als school zorgen voor een prikkelende omgeving die kinderen uitdaagt tot inzet, zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Om optimaal te kunnen ontwikkelen is gezonde voeding, frisse lucht, een afwisseling tussen inspanning en ontspanning voor ieder kind van essentieel belang. Het samen nuttigen van gezonde voeding en het samen spelen sluiten hierbij aan. Montessorionderwijs daagt uit om nog onbekende terreinen gezamenlijk te onderzoeken en stimuleert daarbij de vrije werkkeuze. Een beschermde en vriendelijke sfeer op school is van groot belang want alleen als een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontwikkelen. Dit geldt uiteraard ook voor de thuissituatie. Ons doel met dit beleid is het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige deelnemers aan de samenleving die in staat zijn hun eigen identiteit vast te houden, hun unieke kwaliteiten herkennen en deze durven te benutten. In ons gedragsprotocol staan alle regels en afspraken van ons beleid voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze kunt u vinden bij onze afspraken.

Onze leerlingbegeleiding

Om te kunnen waarborgen dat de ontwikkeling van kinderen goed wordt gevolgd maken wij gebruik van gerichte observaties en citotoets momenten. De eigen leerkracht verzorgt in eerste instantie de observatie. Hierbij wordt gelet op het ontwikkelingsperspectief van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling volgen wij ook de sociaal/emotionele ontwikkeling. De leerlingbegeleiding wordt gewaarborgd door onze intern begeleidster. Alle kinderen worden jaarlijks meerdere malen met haar besproken. De gegevens worden vastgelegd in een groepsoverzicht. Vanuit dit groepsoverzicht worden er per vakgebied groepsplannen gemaakt waarin het doel en de aanpak in omschreven wordt. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze intern begeleidster. 

Maria montessori

Montessorionderwijs is genoemd naar Maria Montessori. Als arts leerde ze kinderen zich te ontwikkelen door horen, zien, voelen en ruiken en had daarmee veel succes. Als kinderen leerstof wordt aangeboden in een periode dat ze daarvoor gevoelig zijn, dan zullen ze die leerstof snel in zich opnemen. Montessori bedacht meerdere leermaterialen zelf, waaronder bijvoorbeeld schuurpapieren letters, waarmee de kinderen de beweging van de letters konden voelen.Het uitgangspunt is dat kinderen zelf graag willen leren en dat ze geholpen worden om ‘het zelf te doen’. Kinderen hebben een drang tot zelfontplooiing. Kinderen zitten met meerdere andere kinderen van verschillende leeftijden drie jaar in een groep.

De uitgangspunten voor het Montessorionderwijs zijn:

  • leren en ontwikkelen: er is specifiek materiaal ontwikkeld dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt;
  • ‘help mij het zelf doen’: kinderen leren om zelfstandig te werken;
  • aantrekkelijke klas: de klas wordt steeds anders aangekleed om een aantrekkelijke ruimte te blijven;
  • vrijheid in gebondenheid: kinderen zijn zelfstandig. Tegelijk wordt gevolgd wat de kinderen doen en krijgen ze sturing als ze zich eenzijdig dreigen te ontwikkelen;
  • persoonlijke ontwikkeling: ieder kind mag zijn eigen persoonlijke eigenschappen goed tot ontwikkeling brengen;
  • verschillende leeftijden in één groep;
  • leerkracht als begeleider: de leerkracht begeleidt groepjes kinderen of één kind.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT