Ouderportaal

Buitenschoolse opvang voor kinderen.


De school heeft een overeenkomst met Gro-up wat betreft de voor- en naschoolse opvang. Ouders gaan voor de voor- en naschoolse opvang een contract aan met Gro-up en niet met de school.

Sinds januari 2012 vormen peuteropvang Wonderland en buiten en voorschoolse opvang Villa Wonderland Kindercentrum Villa Wonderland. De kinderen van de kleutergroep de Kleine Villa hebben een lokaal dat zij delen met peuteropvang Wonderland. Vanaf 6 jaar stromen de kinderen door naar de twee groepen De Grote Villa en Superstar. De kinderen maken in overleg met school ook gebruik van de aula en het speellokaal. De ruimtes grenzen aan het schoolplein, waar de kinderen heerlijk kunnen buitenspelen.

Openingstijden:
Voorschoolse opvang alle schooldagen 07.30 tot 8.20 uur.
Buitenschoolse opvang:
14.00 tot 18.30 uur.
   
Tijdens schoolvakanties worden de kinderen opgevangen bij BSO de Heksenketel (naast basisschool de Tweemaster).

 

Peuteropvang Wonderland


Peuterspeelzaal Wonderland is een VVE-peuterspeelzaal. VVE staat voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een ontwikkelingsprogramma dat wordt
ingezet om de kinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Er staan altijd
twee leidsters voor de groep. Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van twee jaar geplaatst worden.
Voor informatie en plaatsing kunt u contact opnemen het plaatsingsbureau van Gro-up via onderstaande link:

Website Gro-up

BSO Villa Wonderland               : 06-52548717

Peuteropvang Wonderland        : 06-31932078

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT