Ouderportaal

Ons beleid

Als Montessorischool creëeren wij een geborgen sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, ongeacht hun capaciteiten en culturele achtergrond. Wij als school zorgen voor een prikkelende omgeving die kinderen uitdaagt tot inzet, zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Om optimaal te kunnen ontwikkelen is gezonde voeding, frisse lucht, een afwisseling tussen inspanning en ontspanning voor ieder kind van essentieel belang. Het samen nuttigen van gezonde voeding en het samen spelen sluiten hierbij aan. Montessorionderwijs daagt uit om nog onbekende terreinen gezamenlijk te onderzoeken en stimuleert daarbij de vrije werkkeuze. Een beschermde en vriendelijke sfeer op school is van groot belang want alleen als een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontwikkelen. Dit geldt uiteraard ook voor de thuissituatie. Ons doel met dit beleid is het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige deelnemers aan de samenleving die in staat zijn hun eigen identiteit vast te houden, hun unieke kwaliteiten herkennen en deze durven te benutten. In ons gedragsprotocol staan alle regels en afspraken van ons beleid voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze kunt u vinden in onze schoolgids.

onze leerlingbegeleiding

Om te kunnen waarborgen dat de ontwikkeling van kinderen goed wordt gevolgd maken wij gebruik van gerichte observaties en citotoets momenten. De eigen leerkracht verzorgt in eerste instantie de observatie. Hierbij wordt gelet op het ontwikkelingsperspectief van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling volgen wij ook de sociaal/emotionele ontwikkeling. De leerlingbegeleiding wordt gewaarborgd door onze intern begeleidster. Alle kinderen worden jaarlijks meerdere malen met haar besproken. De gegevens worden vastgelegd in een groepsoverzicht. Vanuit dit groepsoverzicht worden er per vakgebied groepsplannen gemaakt waarin het doel en de aanpak in omschreven wordt. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze intern begeleidster.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT