Ouderportaal
Onderwerp: Groepsbezetting 5-6A en oudergesprekken
Datum: 20-11-2018

Beste ouders, verzorgers van groep 5-6A,

 

In dit nieuwsbericht wil ik u informeren over Ellen van Driel en de oudergesprekken.

 

Ellen van Driel

Juffrouw Ellen van Driel doet een stap terug en zal voor nog onbepaalde tijd, in elk geval tot de kerstvakantie, niet werkzaam zijn in groep 5-6A. Dit in het belang van haar gezondheid en welbevinden. Thijs zal hier morgen, woensdag 21 november, met de kinderen aandacht aan besteden.

 

Priscilla Rüter zal samen met Thijs, en LIO-student Frans, zorg dragen voor de groep. Misschien dat u Priscilla al hebt ontmoet. In de Nieuwsbrief uit de groep 03 heeft zij een kort stukje geschreven waarin zij zich aan u voorstelt.

 

De groepsbezetting is dan als volgt:

Priscilla: ma-dinsdag (wo- en donderdag intern begeleider voor de groepen 5-6)

Thijs: wo-do- en vrijdag

Frans: ma-di-wo en vanaf januari 2019 de aaneengesloten LIO-stage.

 

Oudergesprekken
Een aantal ouders heeft in de gespreksplanner een oudergesprek gepland op maandag 26 november. Door de afwezigheid van Ellen kunnen de gesprekken helaas niet doorgaan. Deze ouders zullen door school persoonlijk benaderd worden voor het inplannen van een nieuwe afspraak. De donderdag heeft de voorkeur aangezien beide leerkrachten, Priscilla als Thijs, op deze dag op school werkzaam zijn.

 

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om deze kenbaar te maken.

Alvast bedankt.

PS. De inloopmomenten voor de groepen 5-6A en 5-6C zijn op di- en donderdagen van 08.20-08.30 uur.

 

Met hartelijke groet,

Evelyne Derks

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work