Ouderportaal
Onderwerp: Terugkoppeling evaluatie Dependance
Datum: 12-11-2018


Beste ouders en verzorgers van groep 5-6C,

Hierbij ontvangt u een terugkoppeling van de evaluatiemomenten van de dependance:

Afgelopen twee weken heeft een drietal evaluatiemomenten plaatsgevonden met ouders en leerkrachten van de dependance. Het welbevinden van de kinderen is gemonitord met een vragenlijst. 

1.       Het gevoel van er niet meer helemaal bij te horen leeft bij kinderen, ouders en ook een beetje bij de leerkrachten. Het thema ‘wij horen bij elkaar’ versterken we door alle groep doorbrekende activiteiten op het hoofdgebouw te laten plaatsvinden. Aankomende techniekochtend, Sint als ook het kerstdiner vinden voor beide groepen plaats op het hoofdgebouw.

2.       Men had een zorg voor de luchtkwaliteit en men is blij en tevreden dat er op korte termijn actie is ondernomen en dat er ventilatoren in de lokalen zijn gemonteerd.

3.       Om de dag beter te laten beginnen, met zorg voor de onderwijstijd, willen de leerkrachten maar ook een groot aantal ouders, de dag starten op de dependance. Dit gaat vanaf maandag 19 november 2018 in. De inloopmomenten voor de ouders worden dan de di- en donderdagen.

4.       Er wordt nagedacht over elk jaar een andere groep naar de dependance of juist de huidige groepen continueren zodat het geleerde van nu doorgezet kan worden. Voor kinderen (helpen dan de groepen 5) en de leerkrachten.

In de evaluatie met de ouders kwam naar voren dat niet alle kinderen zich tijdens het overblijven prettig en welkom voelen op het schoolplein. Met het team en de overblijfmedewerkers zijn we alert op de veiligheidsbeleving van de kinderen tijdens het overblijven. Waar nodig vinden interventies plaats. 

Het welbevinden van de kinderen is gemonitord met een vragenlijst. De bevindingen willen wij graag met u bespreken. Voor de groepen van de dependance worden in de week van 26 november oudergesprekken (onder schooltijd) georganiseerd. U ontvangt bij deze mail een gespreksplanner waarin u uw afspraak kunt inplannen. IB-er Priscilla Rüter, nieuw bij ons op school, zal aansluiten bij de oudergesprekken. Zo kan zij gelijk kennismaken met de ouders in samenwerking met de leerkracht(en).


Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om dit kenbaar te maken.

Hierbij de link naar de gespreksplanner:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13wwkR4fAN7n1VoI8VNBPr_1GR1kMDvmvrYhTeg2bQ8s/edit?usp=sharing


Met vriendelijke groet,
Evelyne Derks

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work