Ouderportaal
Onderwerp: Luchtkwaliteit lokalen Dependance
Datum: 06-11-2018

Beste ouders verzorgers van groep 5-6A en 5-6C,

 

Hierbij wil ik u informeren over de uitkomst van het rapport ‘luchtkwaliteit’ en de hierop volgende acties. 

 

Twee weken voorafgaand aan de herfstvakantie heeft een luchtmeting plaatsgevonden in het leslokaal van uw zoon of dochter. De uitkomst van het rapport is als volgt: 

 

Het temperatuurverloop in beide lokalen is redelijk. Het verloop van de luchtvochtigheid is prima. Het verloop van de CO2 waarde is echter onvoldoende, de normen worden overschreden en dat is zeker niet gewenst. 

 

Het rapport is intern in behandeling genomen. De RVKO wil benadrukken dat zij het welbevinden en de gezondheid van de kinderen en haar werknemers heel serieus neemt. Het rapport is gisterenavond, 05 november 2018, besproken in de Medezeggenschapraad (MR-)vergadering waar ook de bovenschoolmanager van de RVKO, mevrouw de Jong, bij aanwezig was. De leden van de MR hebben duidelijk aangegeven dat zij de huidige situatie zeer zorgelijk en niet acceptabel vinden. Zij verwachten dat de school in samenwerking met het bestuur op zeer korte termijn met een goede oplossing komt. Ik als schoolleider van de Montessorischool Capelle onderschrijf dit volledig.

 

Na advisering en raadpleging is vandaag gekozen voor het plaatsen van 2 plafondunits/ventilatoren per lokaal. Deze units creëren overdruk in de lokalen waardoor slechte lucht verdreven wordt. Hierbij is wel van belang dat er toevoer is van verse lucht d.m.v. spuiventilatie (met regelmaat klepraampjes open/ op een kier). De collega-scholen waarbij deze units zijn geplaatst zijn zeer tevreden met het resultaat.

 

De units/ventilatoren worden morgenochtend, 07 november 2018, vanaf 07.00 uur in beide lokalen geplaatst.

 

Donderdag 08 november 2018, overmorgen, staat om 16.00-17.00 uur al een directie-inloop gepland voor de evaluatie van periode I op de dependance.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u van dit moment gebruik maken. Lukt dit niet dan kunt u uiteraard altijd een mail sturen of langskomen voor een gesprek.

 

 Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Evelyne Derks

 

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work