Ouderportaal
Onderwerp: Uitslag Centrale Eindtoets groep 8
Datum: 14-05-2018

Beste ouders en verzorgers van groep 8B,

Morgen, dinsdag 15 mei ontvangt de school digitaal de uitslag van de Centrale Eindtoets. U zult daar in de media misschien wel over gehoord en of gelezen hebben. Soms kiezen scholen ervoor om de uitslag direct met de ouders te delen. Wij kiezen ervoor om het als volgt te doen:

15 mei:                  School ontvangt digitale uitslag in de portal

16 mei:                  Interne bespreking van de uitslag en eventueel heroverweging advies. 

17 mei:                  Uitdraai van het leerlingenrapport met begeleidend schrijven, toelichting op het leerlingenrapport,  per post versturen naar de ouders. 

Week van 21 mei: De leerkracht bespreekt het leerlingenrapport met elke leerling individueel.

De ouders van de kinderen waarbij sprake is van een heroverweging van het advies ontvangen een uitnodiging om een eventueel bijgesteld schooladvies te bespreken.

In de week van 21 mei ontvangt de school het leerlingenrapport op papier. Deze worden in juni aan de rapportmap toegevoegd. 

Wij realiseren ons dat er mogelijk kinderen in de omgeving van uw kind de uitslag eerder ontvangen. Wij vertrouwen erop dat u achter onze zorgvuldige aanpak kunt staan ten aanzien van het kenbaar maken van de uitslag van de Centrale Eindtoets. Dit zal ook door de leerkracht aan de kinderen uitgelegd worden.

Mocht u nog vragen hebben over de Centrale Eindtoets, aarzelt u dan niet om langs te komen.

Met vriendelijke groet,

Evelyne Derks

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work