Ouderportaal
Onderwerp: Verkiezingen oudergeleding Medezeggenschapsraad
Datum: 11-04-2018

Beste ouders/verzorgers.

Onze school groeit, en daarmee ook de medezeggenschapsraad. Wij willen graag dat de ouders van onze school goed vertegenwoordigd zijn om samen de belangen van de kinderen, ouders en het personeel te behartigen.

De MR van de Montessorischool Capelle adviseert de schoolleiding over alle zaken die het reilen en zeilen van de school, de kinderen en de ouders aangaan. Van implementatie van nieuwe wetgeving en richtlijnen tot veiligheid in en om de school; van schooltijden tot lesmethoden; van de schoolidentiteit tot de inrichting van het schoolplein. Daarnaast helpt de MR de schooldirectie bij het maken van nieuwe plannen en beleid.
 
Bent u de ouder die wij zoeken, heeft u nog vragen of wilt u een keer een vergadering bijwonen? Mail naar mr@montessorischoolcapelle.nl of loop even langs bij een van de ouders of leerkrachten van de MR (Vera Franken, Petra Raas, Kim Speksnijder, meester Robin, juf Karin of juf Jennifer).

Wilt u zich verkiesbaar stellen? De deadline hiervoor is 30 mei '18. U schrijft een korte motivatie en voegt een (pas)foto toe. De verkiezingen vinden tijdens het lentefeest van 6 juni plaats. Zien wij u bij de MR-stand?

Met vriendelijke groet

De medezeggenschapsraad

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work