Ouderportaal

Groepen 7-8

In de combinatiegroepen 7-8 bereiden wij de kinderen (leeftijd 10-12) langzaam voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De kinderen plannen in de ochtend zelfstandig hun werk in. De keuze van het werk is vrij binnen gestelde kaders. Tijdens het lopen van haar rondes geeft de juf individuele lesjes of een groepsinstructie. In de groep heerst een rustige, prettige werksfeer waarin de kinderen naast elkaar en met elkaar aan verschillende leeractiviteiten kunnen werken. Naast rekenen, taal en lezen wordt er gewerkt aan de vakken: Engels, verkeer, studievaardigheden en aan KOO (kosmisch onderwijs). In het kosmisch onderwijs zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek met elkaar verweven. Aan de hand van een thema volgen de kinderen lessen en maken zij opdrachten en verwerkingen passend bij het onderwerp.

We hebben voor taal een prachtige kast van Taal: doen! Hiermee nodigen we de kinderen uit om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en creatief en analytisch denken. We zien de kinderen genieten van het creatieve werken met taal. In de klas kun je verschillende werkjes van de kinderen zien.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT