Ouderportaal

Groepen 3-4


Groep 3-4 is een combinatiegroep met kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 of soms 8 jaar.

In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven. Wij gebruiken daarvoor de methode 'Lijn 3'. Elk bushalte in 'Leesstad' brengt ons bij een nieuw thema, met nieuwe letters, woorden en zinnen, die we leren lezen en schrijven.

Groep 4 leest uit de methode Karakter en gebruikt voor spelling de woordpakketten van Staal. Beide groepen werken elke dag aan rekenopdrachten uit de methode Getal en Ruimte Junior.
In de ochtend werken alle kinderen aan hun taken die zij zelf inplannen aan de hand van het grote planbord in de klas. Kinderen die klaar zijn mogen verder werken aan hun doelen met het Montessori materiaal uit de kasten.

Iedere dag wordt er in de middag een tijd gelezen en leesinstructie gegeven. Daarna is er tijd om creatief bezig te zijn of aan kosmische opdrachten te werken.
Wij willen laten zien dat leren leuk is! Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in de klas en dat er voldoende rust is om goed te kunnen werken. Hier zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT