Ouderportaal
Leerling-gegevens 2017-2018

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer thuis:
Mobiel:
Email:
Noodnummer moeder/verzorgster:
Noodnummer werk:
Welke dagen (werkt u):
Noodnummer vader/verzorger:
Noodnummer werk:
Welke dagen (werkt u):
Naam indien ouders niet aanwezig zijn:
Telefoonnummer:
Naam indien ouders niet aanwezig zijn:
Telefoonnummer:
Naam Huisarts:
Telefoonnummer:
Bijzonderheden (allergie, dieet, medicatie, etc).
Naam buitenschoolse opvang:
Op welke dagen gaat uw kind naar de BSO?
Telefoonnummer BSO
Toestemming plaatsing foto/video op de website, app, nieuwsbrieven.
 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work